Elenaar

Elektritööd

Elektriprojektid

Käidukorraldus

Kontakt

 

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist ning elektritöid. Käidu- ja hooldustöödel elektripaigaldises juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest. Tulenevalt elektriohutusseadusest peab olema käidukorraldaja kõigil hoonetel, mille peakaitse on suurem kui 100A. Käidukorraldaja peab olema elektripaigaldise omanikuga lepingulistes suhetes.
Käidukorralduse eesmärgiks on tagada hoone elektripaigaldise ohutus ning tõrgeteta toimimine. Pakume Teie hoonetele tervikliku elektripaigaldise käiduteenust, mis hõlmab ka kõiki remondi- ja hooldustöid.
Meie käidulepingu sõlmimisel pannakse alati paika ka käidu- ja hooldustööde kava. Elektripaigaldise käidu- ja hooldustööde kava on dokument, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Käidu- ja hooldustööde kavas kajastatakse käidu organisatsioonilist korraldust, elektriohuteadlikust, elektripaigaldise dokumentatsiooni, töökorraldust, käidu- ja hooldustoiminguid ning elektripaigaldise tehnilise kontrolli sagedust.